Geodetické práce - Příbram Geodetické práce - Příbram Geodetické práce - Příbram Geodetické práce - Příbram

Geodetické služby

 • poradenství v oboru geodézie
 • mapové podklady (výškopis a polohopis)
  zaměření a vypracování za spolupráce s Vaším projektantem (není podmínkou)
 • geometrický plán dokončené stavby
  požaduje stavební úřad při kolaudaci a zároveň ho použijete při zápisu novostavby do Katastru nemovitostí
 • geometrický plán na rozdělení pozemku
  budete potřebovat pro případ prodeje nebo koupě částí pozemků
 • geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene
 • geometrický plán na vytyčenou nebo zpřesněnou vlastnickou hranici
  chcete-li vložit vytyčenou hranici do katastru "na věčné časy" (k zápisu je potřeba souhlas vlatníků všech dotčených pozemků)
 • zaměření skutečného provedení stavby
 • další geodetické práce podle Vašich požadavků