Geodetické práce - Příbram Geodetické práce - Příbram Geodetické práce - Příbram Geodetické práce - Příbram

k.ú. Třebsko pro soukromou osobu

oprava chybného geometrického a polohového určení hranic pozemku v k.ú. Třebsko pro soukromou osobu