Geodetické práce - Příbram Geodetické práce - Příbram Geodetické práce - Příbram Geodetické práce - Příbram

Ministerstvo zemědělství - Pozemkový úřad Příbram

vytyčení vlastnické hranice pozemků v k.ú. Jince pro Ministerstvo zemědělství -Pozemkový úřad Příbram