Geodetické práce - Příbram Geodetické práce - Příbram Geodetické práce - Příbram Geodetické práce - Příbram

Zemědělská společnost Nalžovice a.s.

geometrický plán na doplnění katastru o pozemek vedený dosud ve zjednodušené evidenci v k.ú. Velběhy pro Zemědělskou společnost Nalžovice a.s.