Geodetické práce - Příbram Geodetické práce - Příbram Geodetické práce - Příbram Geodetické práce - Příbram

Ústav termomechaniky AV ČR

zaměření skutečného provedení stavby vyústění ČOV v k.ú.Nový Knín pro Ústav termomechaniky AV ČR