Geodetické práce - Příbram Geodetické práce - Příbram Geodetické práce - Příbram Geodetické práce - Příbram

k.ú. Kosova Hora pro soukromou osobu

vytyčení a geometrický plán na parcelaci 22 pozemků v k.ú. Kosova Hora pro soukromou osobu