Geodetické práce - Příbram Geodetické práce - Příbram Geodetické práce - Příbram Geodetické práce - Příbram

k.ú. Křeničná pro Družstvo pro rekreační bydlení Praha

geometrický plán na vyznačení věcného břemene v k.ú. Křeničná pro Družstvo pro rekreační bydlení Praha